Bagaimana kaum Syiah mahukan Imam Mahdi menghancur yahudi dengan pedang dan melawan sunni menurut ramalan propaganda mereka? Walhal Allah telah berfirman dunia tidak akan hancur sebelum mencapai kemuncak kemakmurannya.

Berangan pendek tidaklah mengapa dan namun jika panjang maka binasalah jawabnya. Firman Allah tiadalah sangka sangka itu dapat mencapaikan kepada kebenaran.

Pedang mahdi yg dimaksudkan tidak lain hanyalah kata kata yg benar spt mana kata para nabi yg menjadi raja iaitu Nabi Daud dan Sulaiman.

Lihat shj gambar yg ana ghoib sertakan iaitu tapak kaki nabi Ibrahim atau makam Ibrahim Mekkah ini tanda perjalanan semua nabi Hijrahnya dari Palestine Betsheva ke Mekkah kembali ke Palestine semula. Lihat bagaimana gigihnya mendirikan kaabah hingga berbekas tapak kakinya.

Fahamilah bukan dengan Nabi Ibrahim shj bahawa Allah berjanji atau membuat COVENANT dan Allah tidak memungkiri janji. Manakala anggap shj nasib yg menimpa umat hari ini lantaran salah sendiri dan berbaliklah kepada taubat dan takdir.

Jewish Rabbi: Islam is religion of future

Jewish Professor Admits All Prophets Were Muslim

Klik sini baca kemakmuran hidup orang Islam bersama Yahudi zaman Andalusia.

Al-Baqarah ayat 4

4.  Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu.
1.      Tafsir
Beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan-Nya, yaitu beriman kepda al-Qur’an dan kitab-kitab (wahyu) Taurat, Zabur, Injil, dan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Meskipun dalam beriman kepada kitab-kitab selain al-Qur’an bersifat ijmali(global), sedangkan beriman kepada al-Qur’an harus secara tafsili (rinci).[32]
Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Sifat ini akan menimbulkan rasa dalam diri seorang muslim bahwa mereka adalah umat yang satu, agama mereka adalah satu, agama islam. Sifat tersebut pula akan menghilangkan eksklusivisme (sifat berbeda) dalam diri seorang muslim, yaitu meliputi sifat sombong, tinggi hati, fanatik golongan,dan sebagainya.
2.      Munasabah
Pada ayat sesudahnya adalah dijelaskan untuk beriman kepada adanya hari akhir. Akhirat sebagai lawan dari kata dunia adalah tempat manusia berada setelah dunia ini lenyap. Sebagai muslim yang bertakwa yaitu beriman pada kitab Allah maka juga beriman pada adanya hari akhir. Mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah swt.
3.      Analisis
Kita ketahui bahwa orang-orang yang bertaqwa adalah orang-orang yang mengimani dan tidak mengingkari ayat-ayat al-Qur’an. Pada surah al-Baqarah pun disebutkan tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada hari akhir. Jika kita mengimani firman Allah tersebut, maka kita mempercayai datangnya hari akhir yang ditunjukkan ataupun diterangkan pada kitab suci Allah swt. Dengan mengamalkan ayat-ayat Allah tersebut maka kita akan mendapatkan akhir yang baik, tentu atas kehendak Allah.

Now You Know Dont Say Thank - Comment & Share